Tents kurs om tro på jobb holdes verden rundt. En kursplass i lavinntektsland koster 950,- kroner. Mange strever med å betale. Vil du sponse en deltaker slik at flere lærer mer om hvordan de gjennom liv og arbeid kan bringe evangeliet til nye folk og folkeslag?
Les mer

Studenter

Fagpersonell

Businessfolk

Klar

ready

Ferdig

steady

GO