De åpne dørers tjeneste!

Siden starten i 2000 har Tent erfart hvordan studenter, fagarbeidere og forretningsfolk kan tjene Gud gjennom det de holder på med og samtidig få være med og vise vei til Jesus som Herre og frelser. Når vi studerer eller arbeider bruker vi de egenskapene Herren har gitt oss. Slik kan vi ære Gud. Studiesteder og arbeidsplasser er dessuten møtesteder mellom mennesker som kjenner Jesus og de som enda ikke er blitt kjent med ham. Gjennom de vennskapene og relasjonene som blir skapt, kan evangeliet få vandre videre til nye personer og familier. Nettopp derfor kaller vi teltmakertjeneste for de åpne dørers tjeneste.

Her kan du lese mer om hvordan Gud kan jobbe gjennom deg der du er:

Du er mer enn en student!

Du er mer enn en fagarbeider!

Du driver mer enn business!