Du er mer enn en fagperson!

”Er du i fulltidstjeneste for Herren?” Tent har stilt dette spørsmålet til mange hundre mennesker. Stort sett er det bare de som jobber i menigheter, kirker og kristne organisasjoner som rekker opp hånden. Her er de gode nyhetene til alle andre: Det er mulig å ha en fulltidstjeneste for Gud gjennom alle ærlige yrker. Gjennom god arbeidsinnsats kan vi være med å bygge det samfunnet Herren har satt oss inn i. Og gjennom samtaler med kollegene kan vi få vise vei til hvem Jesus er.

Her er noen grunner til at Tent ønsker å rekruttere kristent fagpersonell til tjeneste i utlandet:

  • Fagpersonell bygger samfunnet. Kristent fagpersonell kan la fagkompetanse og tro gå hånd i hånd og vise hvordan kristne verdier kan gi vekst og utvikling på en god måte.
  • Mange nasjoner mangler spesialkompetanse. Derfor er det viktig at noen er villige til å flytte på seg slik at kompetansen kan komme til nytte for enda flere.
  • De fleste av de unådde folkeslagene bor innenfor nasjonsgrenser som er stengt for kristen misjonsvirksomhet. Kristent fagpersonell ønskes velkommen over alt. Selv i land som forfølger kristne, regnes det som et pluss om du som utenlandsk fagpersonell har en kristen tro.

I Tent har vi en visjon om at evangeliet skal nå ut til alle arbeidsplasser. På arbeidsplassene skapes det naturlige og varige relasjoner mellom mennesker som følger Jesus og de som enda ikke er blitt kjent med ham.  Ifølge Barna Research i USA er nettopp vennskap hovedgrunnen til at nye mennesker begynner å tro på Jesus. Gjennom god arbeidsinnsats og samtaler med de vi har rundt oss, kan vi vise hvem Jesus er i ord og handling.

Inspirasjon

Les gjerne artikkelen ”Why Did Paul Make Tents?”. Den kan gi deg mange innspill til hvordan du kan integrere troen i ditt hverdagsliv og yrkesliv.

Ta kontakt

Ta kontakt med Tent dersom du tenker at det kan være aktuelt for deg å jobbe i utlandet. Under fanen ”Bli med!/Hva Tent kan gjøre for deg” finner du mer info om hvordan Tent kan være til hjelp. Du kan også kontakte oss gjennom skjemaet til høyre. Vi ser fram til å høre fra deg!

 

Spørsmål? Fyll ut dette skjemaet, og vi vil kontakte deg så snart vi kan!

<iframe frameborder="0" style="height:500px;width:99%;border:none;" src='https://forms.zohopublic.com/virtualoffice13846/form/Nyhetsbrevnorsk/formperma/UIbCQP21zVQ_iTsnKCw7e6142RH3aeDVvGQM2zGB8DE'></iframe>