Videre med evangeliet

Siden år 2000 har Tent rekruttert, utrustet og fulgt opp mennesker som gjennom jobb, business eller studier reiser til andre land for å dele evangeliet. Nå vokser arbeidet så raskt at vi må ha flere med på laget. Derfor inviterer vi nye eiere til å bli med i selskapet. Du kan lese mer om Tents omfangsrike arbeid i årsberetningen for 2018 som du kan laste ned via lenken nedenfor.

Du er invitert

Fram til 1. desember kan du, menigheten din eller organisasjonen du er med i, kjøpe aksjer i Tent. Bruk skjemaet nedenfor til å angi hvor mange aksjer du eller den sammenhengen du/dere vil kjøpe. Minstekjøp for privatpersoner er 10 aksjer til en totalpris av 4.900,- kroner. Minstekjøp for organisasjoner, menigheter og bedrifter er 20 aksjer til en totalpris av 9.800,- kroner. Det er ingen begrensninger i maksimalt antall aksjer en kan kjøpe. Trenger du mer informajson fra Tent før du er klar til å bli med, kan du krysse av for dette i skjemaet nedenfor.

Slik finansieres arbeidet

Cirka 30 prosent av Tents inntekter kommer i dag direkte fra selskapets programmet og tjenester. 70 prosent av inntektene kommer fra gaver som blir gitt til selskapet – i hovedsak fra enkeltpersoner. Bruk kontonummer 3000.22.17216 dersom du ønsker å gi en gave til Tent i stedet for å kjøpe aksjer. Vil du bli fast støttespiller, kan du klikke her. En stor del av gaveinntektene blir brukt til å sponse deltakere på Tents kurs i lavinntektsland.

Her er noe av det du kan se fram til som medeier i Tent:

  • Gleden av å være med i en verdensvid bevegelse som bringer Guds rike til alle arbeidsplasser.
  • Det månedlige e-nyhetsbrevet, Intent, med oppdatert informasjon om misjon og det som foregår i Tents arbeid rundt om i verden.
  • 20 prosent rabatt på Tents kurs og arrangementer. Du kan dele rabatten med andre.
  • Høyeste prioritet dersom du ønsker å ha et Tent-seminar i din menighet eller forsamling.

Det betales per i dag ikke utbytte på aksjene. Avkastningen er i hovedsak «gode nyheter fra fremmed land». Vi håper du vil glede deg over hvordan pengene du har investert blir brukt til å bringe kristne kollegaer til nye arbeidsplasser over hele verden. 

Velkommen som medeier!

Vi gleder oss til å stå sammen med deg i arbeidet for å bringe evangeliet til nye arbeidsplasser, folk og folkeslag!

 

**

Her kan du laste ned viktige dokumenter om Tent:

Tents vedtekter
Tents aksjonæravtale
Tents årsberetning for 2018 (på engelsk)
Tents resultatregnskap for 2018

Ønker du å vite mer om Tent?

Tents månedlige e-nyhetsbrev gir deg oppdatert informasjon om det som foregår i Tent og i det verdensvide misjonsarbeidet. Fyll ut skjemaet nedenfor, så blir du med fra neste nummer!

Les mer om Tents programmer her:

GO Equipped

GO Ahead

GO Together

GO Discover