Derfor trenger vi en ny reformasjon

Sist endret 02.12.2017 kl. 08:26

Martin Luther ga vanlige folk tilgang til Guds ord. Vi trenger en ny reformasjon som gir alle tilgang til Guds arbeid.

I oktober ble 500-årsjubileet for reformasjonen feiret rundt om i verden. Det er nesten umulig å overvurdere betydningen reformasjonen har hatt for den verdensvide kirken. Luthers innsats ga folk tilgang til Bibelens tekster på et språk de kunne forstå. Slik kunne alle ta til seg næring fra Bibelen og la livene bli formet direkte fra det de leste i Guds ord.

Luther understreket hvordan alle er kalt til å tjene Gud der de er. Delingen mellom presteskap og allmenhet som vokste fram i den katolske kirken, lever imidlertid fremdeles videre blant de kristne. Spør du en gjennomsnittlig gruppe av Jesus-troende om de er i fulltidstjeneste for Jesus, er det vanligvis bare de som jobber i kirker og kristne organisasjoner som rekker opp hånden for å bekrefte. Over hele verden dras de som ønsker å tjene Gud på «fulltid» inn mot jobber og karrierer i kristne sammenhenger. Flere pastorer har i dag riktignok et større fokus på hvordan vi kan tjene Gud der vi er på arbeidsplasser, i nabolag og interessefellesskap. Dette har skapt noe forandring. Det store bildet er imidlertid likevel uforandret.

Hele meningheten med hele evangeliet
«Hele menigheten med hele evangeliet til hele verden» har vært et av mottoene for den verdensvide Lausanne-bevegelsen. Det er ikke lett å utruste alle i menigheten til å være fulltids ambassadører for Gud og hans rike. Undervisning om teltmakertjeneste og om det å tjene Gud på arbeidsplassen, kan gi hjelp. Slik undervisning kan inspirere Jesu etterfølgere til å forstå den avgjørende rollen de har som representanter for Guds rike der de er.

Business as Mission-bevegelsen har bidratt til å gi forretningsfolk et utvidet fokus og en ny identitet som ambassadører for Guds rike. Andelen av forretningsfolk i menighetene er imidlertid lav. Dermed når ikke undervisningen ut til så mange. Det er nå på høy tid å samle ressurser på tvers av nasjoner og kirkesamfunn, og skape en bevegelse som kan gi Guds arbeid tilbake til hele Guds folk.

Utfordringen
I 2010 samlet den verdensvide Lausannebevegelsen 4200 kirke- og misjonsledere i Sør-Afrika. Sammen utarbeidet de et dokument som har fått navnet «Cape Town-erklæringen». Her oppfordrer de kirkeledere verden rundt til å «forstå den strategiske virkningen kristen tjeneste har på et arbeidssted og til å mobilisere, utruste og sende ut sine menighetsmedlemmer som misjonærer på arbeidsstedet – både i deres egne lokalsamfunn og i land som er stengt for tradisjonelle former for vitnesbyrd om evangeliet».

For 500 år siden sa Martin Luther: «Gud kan æres gjennom hvert eneste yrke. Vanlig arbeid er et hellig kall. I vårt daglige virke, uansett hvor viktig eller ubetydelig det måtte være, tjener vi Gud gjennom å tjene vår neste.»

La oss be og arbeide for at hele Guds folk må forstå hvordan vi kan gjøre Hans arbeid.

Steinar Opheim
Daglig leder, Tent

Tilbake