Hvordan kan du endre dette kartet?

Sist endret 02.12.2017 kl. 09:58

Fargene på kartet forteller at det er store mangler i den verdensvide kirken. Kanskje du kan bidra til at noen av dem blir endret?

Tenk deg at du er salgssjef for et internasjonalt selskap. De røde prikkene på kartet angir steder der du skulle ha startet opp virksomhet. Du har imidlertid ikke nådd målene selv om du har hatt nok av både ressurser og tid. Nå skal du i et møte med sjefen. Du vet at han er glad i deg, men at han langt fra er fornøyd med tingenes tilstand. Du vet også at det egentlig ikke er noe du kan si for å forklare hvorfor du ikke har nådd målene.

Ingen Jesus
Kartet har egentlig ingenting med salg å gjøre. Det er laget av Joshua Project. De røde prikkene representerer unådde folkeslag – folkegrupper med familier, ungdommer, eldre, kvinner og barn. Alle blir de født, lever og dør uten at de får noen reell mulighet til å møte Jesus.

Slik det for eksempel er i den østlige delen av Mali: Bussen er overfylt når den forlater regionhovedstaden Kayes ikke langt fra grensen til Senegal. Kraftige regnbyger beveger seg over åsryggene i landskapet og truer med å angripe bussen som kjører på den EU-finansierte hovedveien i retning hovedstaden Bamako. Bygder og småbyer passerer utenfor vinduene når bussen manøvrerer seg gjennom det grønnkledde landskapet. Etter to timer lener en av passasjerene seg mot sidemannen:

­Unådd og utenfor fokus
– Alle stedene vi har passert til nå har to ting felles. Det ene er at vi ikke vet om at det finnes kristne på noen av disse plassene. Det andre er at det heller ikke er noen menigheter eller organisasjoner som jobber for å nå disse menneskene med evangeliet, sier mannen, som er en av kristenlederne i Mali.

Organisasjonen «Finishing the task» kaller disse gruppene for «unådde» og «utenfor folkus».

– Det er 3.216 slike grupper, slår organisasjonen fast på sitt eget nettsted.

– Etter 2000 år burde det være utenkelig at det fortsatt finnes et stort antall folkegrupper som ennå ikke er nådd med evangeliet og som ingen heller forsøker å nå, skriver organisasjonen.

Antallet unådde folkegrupper er enda høyere. I mer en 3.500 folkeslag pågår det kristent arbeid uten at evangeliet har slått skikkelig rot. Det totale antallet unådde folkeslag er dermed, ifølge Joshua Project, nesten 7.000.

Forfølgelse
Mange av disse folkegruppene lever i land det det er forbud å drive misjon. Tent har imidlertid erfaring med at de samme nasjonene ønsker å rekruttere kristent fagpersonell.

– Noe av det meste utfordrende i Tents arbeid, er at vi ikke kan finne noen som vil søke på alle de gode jobbene vi får informasjon om. Mange av disse jobbene er i land og regioner der det er få eller ingen kristne, sier Tents daglige leder, Steinar Opheim.

– Jeg skulle ønske flere ville være villige til å bruke både profesjon og talenter i tjeneste for nasjonene og Guds rike. Sammenligner vi den verdensvide, kristne kirken med for eksempel Coca Cola, får vi et trist bilde. Kirken startet sitt arbeid med å nå til hele verden 1900 år før den amerikanske brusprodusenten ble etablert. I dag har flere mennesker tilgang til en Cola enn til evangeliet. Dette må utfordre oss. Vi vet jo at folk har større behov for levende vann enn for kullsyreholdige leskedrikker, sier Opheim.

Tilbake