Drømmer om å forandre verden

Sist endret 02.12.2017 kl. 09:31

– Jeg drømmer om å se en stor strøm av forretningsfolk, arbeidere og studenter som flytter til andre nasjoner for å tjene Gud og skape forandring i verden, sier Gustavo Borges.

Han er en av nøkkelpersonene bak Tent Brasil. Tents nyeste, nasjonale forgrening ble presentert på den store misjonskonferansen Congresso Brasileiro de Missões (CBM) like utenfor Sao Paulo i slutten av oktober. Tents stand var en av de best besøkte på konferansen. Representanter fra Tent hadde også tre seminarer om teltmakertjeneste på storsamlingen.

Den offisielle åpningen av Tent Brasil fant sted på GO Equipped-kurset i Belo Horizonte i begynnelsen av november. Kurset hadde 27 deltakere. Mange av dem er klare til å flytte til andre nasjoner i månedene og årene som kommer.

Stor interesse
– Interessen for teltmakertjeneste er stor i Brasil. Tent Brasil vil nå jobbe for å utvikle de tjenestene som er nødvendige for at vi kan sende mange brasilianere til andre nasjoner, sier Gustavo Borges.

Han ble kjent med Tent da han deltok på et GO Equipped-kurs i USA noen år tilbake. Siden da har han drømt om å gi teltmakervisjonen videre til kristne i Brasil. Planleggingen av Tent Brasil startet høsten 2016.

Nye grupper
Gustavo Borges tror undervisningen om teltmakertjeneste vil få nye grupper til å engasjere seg i misjon.

– Mange kristne regner det som uaktuelt å reise ut som misjonærer. Spør en dem om de kan tenke seg å jobbe i andre land for å tjene Herren, kan svaret likevel være ja, sier den brasilianske misjons- og forretningsentreprenøren.

I Brasils hovedstad, Brasilia, har han startet en kafe der han både vil tjene penger og nå ut med evangeliet. Han ser også for seg at han vil etablere nye foretak i andre land i årene som kommer.

Fyller tomrom
Gustavo Borges forteller at mange brasilianske misjonsselskap har hatt et fokus på teltmakertjeneste de siste årene. Brasil mangler likevel et spesialisert ressurssenter for fagpersonell og studenter.

– Noen organisasjoner har sett på teltmakertjeneste som en metode de kan bruke for å redusere egne kostnader. Vi ønsker imidlertid å vise at dette er en bibelsk misjonsmodell som er blitt brukt like siden aposteltiden og fram til i dag. Opp gjennom historien har evangeliet ofte blitt brakt til nye steder av folk som søker arbeid eller driver business, sier Gustavo Borges.

Tilbake