Viktige spørsmål ved starten av 2018

Sist endret 30.12.2017 kl. 08:55

Mange av oss lager nyttårsforsetter, og noen av oss klarer å holde dem. Kanskje har du allerede nesten bestemt deg for hvilke mål du vil ha og hvilke forandringer du vil gjøre i 2018. Her er tre spørsmål du kan stille før du endelig beslutter hvilke nyttårsforsetter du skal ha:

1. Hvilke innspill tror du Jesus vil gi til de målene du har satt deg for det kommende året?

2. Handler noen av målene dine om Gud og hans rike? Hvis de ikke gjør det, kan du spørre deg om hvorfor.

3. Hvor mange av målene handler om å nå nye mennesker med evangeliet?

Når vi nå tar fatt på 2018, er det én ting vi kan være sikre på: Vi er nå et år nærmere at Jesus kommer tilbake enn det vi var da vi begynte på 2017. Jesus ba oss om å gjøre alle folkeslag til disipler. Fortsatt er det mye som gjenstår før oppdraget er fullført. Derfor er det viktig at misjonsbefalingen får en sentral plass når vi planlegger fremtiden både som enkeltpersoner og i de fellesskapene vi er en del av.

Jesus sier: «Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!» (Matt 24,45-46)

Tent ønsker deg et godt nytt år som er rikt på Herrens velsignelse og der du får være til velsignelse for mange!

Tilbake