Årets beste misjonsbøker

Sist endret 29.12.2017 kl. 15:00

Globalisering, fattigdom og forsoning står i fokus for utgivelsene Christianity Today har kåret til årets beste misjonsbøker.

World Vision-veteran Bryant L. Myers har forfattet boken som topper «Årets beste-listen» for misjonsbøker i det amerikanske magasinet. Boken hans har fått tittelen «Engaging Globalization: The Poor, Christian Mission, and Our Hyperconnected World».

– Globaliseringen gir oss bekjente verden rundt og fører oss tettere innpå hverandre både på positive og ikke fullt så positive måter. Kirken og mange kristne er ikke klar over globaliseringens forførende kraft. Dermed mister vi visjonene for hvordan vi kan drive misjon i dagens verden, heter det i nettbokhandelen Amazon sin omtale av boken.

Teologiske briller
– Globalisering er et komplisert tema. Myers klarer likevel å gjøre vanskelige konsepter tilgjengelige for leserne. Han gir dem også teologiske briller de kan bruke for å vurdere temaene som tas opp. To hovedpunkter han drøfter, er hvordan globaliseringen påvirker de fattige og hvilke muligheter den gir for kristen misjon, skrier Stephen Offutt, co-professor ved Asbury Theological Seminary, i sin omtale av boken i Christianity Today.

– Et av de mest verdifulle innspillene Myers kommer med, handler om hvordan enkeltmennesker kan spille en viktig rolle i et globalisert samfunn og om hvordan vi ikke må miste troen på en Gud som har all makt – inkludert makt over globaliseringen, skriver Offutt.

Bygger bro
Jon Huckins og Jer Swigart har skrevet den andre boken som på Christianity Todays to-på-topp-liste. Boken deres har tittelen «Mending the Divides: Creative Love in a Conflicted World».

– De kommende tiårene vil en av kirkens viktigste oppgaver være å skape fred og forsoning. Kirken kan også hjelpe oss med å bygge bro til våre fremmedkulturelle naboer. Med utgangspunkt i lignelsen om den barmhjertige samaritanen, gir Huckins og Swigart en praktisk, steg-for-steg oppskrift der de deler fra sin rike erfaring som fredsbyggere i ulike kontekster både lokalt og globalt, skriver visepresident Jenny Yang i organisasjonen World Relief.

Les hele Christianity Today sin liste over årets beste kristne bøker her.

 

 

 

Tilbake