Vil styrke Tents strategiske rolle

Sist endret 15.09.2018 kl. 16:51

– Tent har et skarpt og forbilledlig fokus på kall og utrustning. Gjennom rekruttering og utrustning av studenter, fagpersonell og forretningsfolk vil selskapet spille en viktig strategisk rolle i arbeidet med å nå folkegrupper der evangeliet ikke har slått rot, mener Rolf Kjøde. I mai ble han valgt til ny styreleder i Tent.

Som generalsekretær i Normisjon var Kjøde kjent for sitt varmhjertede misjonsengasjement. Nå jobber han som leder for strategisk utvikling ved Norsk Lærerakademi. Iveren for misjon er uansett den samme som tidligere. Den nye styrelederen gleder seg over at Tent allerede har en viktig strategisk rolle både i norsk og internasjonal misjon. Som styreleder vil han jobbe for at selskapet skal nå enda videre ut som ressurssenter og inspirator for teltmakertjeneste.

Hovedspor
– Et stigende antall områder og folkegrupper der evangeliet ikke har slått rot, vil være stengt for tradisjonell misjon. Her vil Tent spille en viktig strategisk rolle både i Norge og internasjonalt. I Norge har Tent allerede bidratt til en styrket misjonsstrategisk refleksjon og i noen grad også til handling. Internasjonalt er det oppmuntrende å se det vi har fått til i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Det å sende teltmakere er ikke et sidespor i misjonsarbeidet, men en arbeidsform som etterspørres i levende kirker i land der misjonsengasjementet er sterkt. Utfordringen er å få med de vestlige kirkene. Teltmakertjenesten gir vestlige kirker muligheter til å få brukt sine store ressurser av medlemmer med høy utdannelse og fagkompetanse og med stor involvering i internasjonal business, sier Kjøde.

Balanse
Den nye styrelederen ser fram til å jobbe med noen av de utfordringene og veivalgene Tent står overfor. 

– Økonomisk og organisatorisk må Tent finne balansen mellom det å bli finansiert av gaver og å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for arbeidet. Her må vi finne avklaringer som gir senkede skuldre samtidig som arbeidet kan få vokse. Vi må også finne den strategiske balansen mellom selv å utruste og sende til misjonstjeneste og det å være et ressurssenter for større aktører. Et tredje område vi må ha fokus på, er å utvikle arbeidet med å følge opp aktive teltmakere slik at dette får samme styrke som det vi gjør innenfor kall og utrustning.

Klartenkt og varmhjertet
Som generalsekretær i Normisjon og gjennom engasjement i kirke og politikk, er Rolf Kjøde vant til mye medieeksponering. Som styreleder i Tent tenker han likevel at han vil ha en mer tilbaketrukket rolle. 

– Styrets og styreleders oppgave er å ta avgjørelser av strategisk art, legge økonomiske rammer og følge opp daglig leder. Jeg håper jeg kan prege min oppgave med et klartenkt og varmhjertet syn for Tents unike rolle, og at jeg samtidig kan være en støtte og retningsgiver for daglig leder. For styrets arbeid vil jeg være opptatt av å skape framdrift og styrke styret som team, sier Rolf Kjøde.

Tilbake