Bygger sør-amerikansk bevegelse

Sist endret 15.09.2018 kl. 08:03

Tent Brasils arbeid er fortsatt i startfasen. Direktør Gustavo Borges ønsker likevel å hjelpe andre nasjoner i Sør-Amerika med å starte tilsvarende arbeid.

Tredje helgen i august holdt han flere seminarer i Ecuador for å hjelpe lokale initiativtakere med å komme i gang. 

– De som stod bak samlingene, hadde lagt opp et tett program med samlinger i flere byer. Engasjementet for teltmakertjeneste var høyt. Totalt hadde vi 200 deltakere på de ulike arrangementene, smiler Gustavo Borges. 

Dele visjoner
For fem år siden deltok han på et GO Equipped-kurs i USA. Umiddelbart kjente han et ønske om å dele visjonene for arbeidet med flere. Vel tilbake i Brasil startet han planleggingen av det første GO Equipped-kurset i eget hjemland. Nå har langt over 100 deltakere tatt kurset.

For halvannet år siden begynte han og andre å forberede oppstarten av en egen forgreining av Tent i Brasil. Arbeidet ble offisielt åpnet i november i fjor. I år arrangerer Tent Brasil to GO Equipped-kurs. Fra neste år tror Gustavo Borges det vil være behov for enda flere.

– Tent er allerede i ferd med å bli godt kjent i Brasil, og stadig flere organisasjoner og menigheter inviterer oss til å tale og undervise. Etterspørselen etter kurs er stor. Fra neste år tror jeg vi bør sikte oss inn mot å ha i alle fall fire årlige kurs, reflekterer Tent Brasil-direktøren.

Bevegelse
I 2015 deltok han på en konferanse for kristne forretningsfolk i Panama. Business as Mission-konseptet er etterhvert blitt godt kjent blant næringsdrivende. På konferansen var det færre som visste om at det også er mulig for fagpersonell og studenter å reise til andre land for å jobbe eller studere og samtidig dele evangeliet.

– Folk lot seg umiddelbart engasjere da jeg delte informasjon om dette, og etter konferansen ble jeg invitert til mange land. Det kan raskt vokse fram en egen sør-amerikansk teltmakerbevegelse, tror Gustavo Borges.

Tent Nigeria har lagd planer for å sende 100 teltmakere innen 2023. Gustavo Borges mener Tent Brasil bør ha like høye mål. 

– Ifølge statistikkene har Brasil 25 millioner evangeliske kristne. I tillegg kommer alle innenfor den katolske kirke som også har et levende forhold til Jesus. Så det er mange å rekruttere fra. Fra kurset Tent Brasil arrangerte i november, har allerede én av deltakerne reist. Denne måneden regner vi med at et ektepar vil dra av gårde. Flere fra kurset vi hadde i juni er også interessert i å dra, forteller Gustavo Borges.

Utfordringer
Tent Brasil-direktøren er glad for den store interessen rundt teltmakertjeneste. Samtidig skaper engasjementet utfordringer.

– Det går greit å organisere og holde kurs på frivillig basis. Når folk planlegger å reise, kreves det imidlertid en annen type oppfølging. Så snart som mulig håper vi å ha ansatte i Tent Brasil som kan følge den enkelte langt tettere enn det vi får til i dag.

Han ser for seg at Tent Brasil vil støte på to hovedutfordringer i rekrutteringen av teltmakere.

– Brasil er et stort land, og mange har aldri vært utenlands. Dermed har de heller aldri hatt behov for noe annet språk enn portugisisk. Språkkompetansen er derfor lav hos mange. Dette skaper problemer når en skal søke jobber internasjonalt. En annen utfordring er at noen kan se på Tent mer som et reint rekrutteringsselskap. Interessen for å arbeide utenfor Brasil er stor. Vårt mål er imidlertid ikke bare å få folk av gårde. Vi vil jobbe med mennesker som vil representere Gud og hans rike når de drar. Som en del av rekrutteringsprosessen, vil det bli viktig å kartlegge folks motivasjon, sier lederen for arbeidet i Brasil.

Neste GO Equipped-kurs i Brasil holdes i Rio De Janeiro i november. 

 

Tilbake