Vil gjøre land i Vest-Afrika til sendenasjoner

Sist endret 15.09.2018 kl. 08:04

Mange av nasjonene i Vest-Afrika er vant til å ta i mot misjonærer. Nå vil ledere fra regionen snu strømmen og heller sende mennesker til andre land.

– Å nå verden med evangeliet er målet vårt. Det å sende teltmakere, er strategien, forkynner Samuel Olatunbi. Den unge nigerianeren er direktør for Nigerian Evangelical Mission Institute (NEMI), som er misjonsskolen til Nigeria Evangelical Mission Association (NEMA). 68 ledere fra åtte nasjoner lytter oppmerksomt når Olatunbi deler erfaringer fra hjemlandet. Nigerianske kirker har i lang tid hatt misjon på agendaen, og menigheter og organisasjoner tilknyttet NEMA skal ha cirka 7000 utsendinger i andre land. 

Situasjonen er svært annerledes i mange av de andre vest-afrikanske nasjonene. I flere av dem er kirkene små og mer vante med å ta imot enn å sende misjonærer.  

Åtte nasjoner
Dette ønsker Yazi Adamou å gjøre noe med. Han var hovedmannen bak konsultasjonen om teltmakertjeneste som ble arrangert i Niamey i Niger i forrige måned. Konferansen samlet misjons-og kirkeledere fra Nigeria, Liberia, Elfenbenskysten, Benin, Togo, Tsjad, Burkina Faso og Niger. 

– Det kom flere enn vi regnet med på forhånd, smiler Yazi Adamou. Han tror konferansen kan bli starten på en vest-afrikansk teltmakerbevegelse. Håpet hans er at mange av menighetene i Niger også vil begynne å sende vanlige arbeidsfolk som teltmakere både til de unådde områdene av i egen nasjon og til andre land. Det store flertallet av befolkningen i Niger er muslimer. Niger har dessuten grense til misjonsstrategisk viktige nasjoner som Libya og Algerie. 

Effektiv misjon
– Vil vi få se en strøm av teltmakere fra Niger i årene som kommer?

– Det er det som er målet vårt. I Niger er det mange som ikke snakker noe fremmedspråk. En idé vi har er å sende dem til folkeslag som har samme morsmål som oss. I Sudan bor det for eksempel millioner av mennesker som snakker Hausa. Dette er også det største språket i Niger. Folk herfra kan kommunisere med denne store folkegruppen i Sudan fra første dag hvis de flytter dit, forklarer Adamou.

Tent var medarrangør og ledet arbeidet med å lage programmet for konsultasjonen i Niger. Flere representanter fra Tents nystartede avdelinger i Nigeria og Liberia var med på samlingen både som deltakere og seminarholdere. 

All Africa-konferanse
– Slike samlinger gir stor inspirasjon, kommenterer Clinton Gbawoh som er direktør for Tent Liberia. Sammen med fire andre dro han tre dager med buss for å komme til konferansen. Nå vurdere teamet om Liberia kan være vertskap for en All Africa-konferanse neste år.

– Det har vært utrolig flott å møte deltakerne på denne konferansen og erfare den overgivelsen de har til Gud og hans rike. Vi er takknemlige for det lokale teamet i Niger som tok seg av alle praktiske detaljer. Nå ber vi om at konferansen må gi gode og varige resultater i Guds rike, sier daglig leder i Tent International, Steinar Opheim.

Tilbake