Hva bringer muslimer til Jesus?

Sist endret 24.10.2014 kl. 23:11

Ifølge Jerry Trousdale, forfatter av boken «Miracoulus Movements», er det sju faktorer som bør være på plass dersom en vil lykkes i å nå muslimer med evangeliet.

Her er de sju elementene forfatteren mener har avgjørende betydning i et evangelisk arbeid blant muslimer:

1. Forbønn
Forbønn må ha høyeste prioritet. Uten et aktivt forbønnsarbeid vil en ikke få se at muslimer blir overgitte etterfølgere av Jesus.

2. Lær opp disipler som kan lære opp andre
Moderne programmer for kirkevekst fokuserer ofte på omvendelse og rask opplæring i doktriner. Det å lære noen å bli Jesu etterfølgere krever mer. Jesus investerte mye av sin tid i noen få. 12 startet på reisen med Jesus, 11 oppdaget hvem Jesus var og tilbad ham. Gjennom disse 11 ble hele det romerske imperiet endret på 70 år.

3. Bruk tid på de rette menneskene
Da Jesus sendte ut disiplene ba han dem om å finne en «verdig» person som han hadde forberedt. Dette var en person som kunne sørge for at evangeliet blir kjent i lokalmiljøet. (Matt 10 og Luk 10)

4. Ikke fortell hva folk skal tro og gjøre
Stol på at Guds ord og Den Hellige Ånd vil veilede de søkende slik at de blir kjent med og adlyder Gud.

5. Vis mer enn én dimensjon av Jesu liv
Jesus tok seg av både fysiske og åndelige behov hos menneskene han møtte. Begge deler må også være med i et kristent arbeid blant muslimer.

6. Fokuser på relasjon og lydighet i forholdet til Gud, ikke bare på kunnskap om ham.
Jesus advarte alle mot bare å høre Guds ord uten samtidig å være lydig mot det Herren sier.

7. Husk at Jesus gjør utrolige ting gjennom helt vanlige mennesker.
Mange menigheter snakker om «det allmenne prestedømmet», men forventer likevel ikke at vanlige mennesker uten bibelsk skolering kan gjøre ekstraordinære ting i Guds rike.

Tilbake