Kan det være rett å bestikke noen?

Sist endret 21.12.2019 kl. 10:16

Mange ganger kan det være vanskelig å bedømme hva som er rett og galt? Kan det i noen tilfeller være riktig å betale bestikkelser?

Du har jobbet hardt for å etablere en bærekraftig bedrift i et av de fattige landene i verden. Mange familier tjener til livets opphold gjennom virksomheten du har startet. Businessen din blir regnet som en velsignelse fordi den gir nødvendige tjenester til folket og fordi ansatte og kunder blir behandlet godt. Du bruker også noe av overskuddet til å hjelpe fattige i samfunnet du lever i.

Ektefellen din og barna trives godt i landet du bor i, og etter mange år i tjeneste har du fått et stort nettverk. Du opplever også at mange mennesker kommer til tro på Jesus.

Nå står du imidlertid overfor et nytt problem. For å få regnskapet ditt godkjent, trenger du at flere kontorer stempler papirene. Uten disse stemplene, må bedriften stenge. Du har allerede flere ganger, uten å lykkes, vært på de riktige kontorene for å ordne opp. Nå er det bare noen få dager igjen til deadline for å få regnskapet på plass.

Mange spørsmål

Du innser at myndighetspersonene som ikke vil gi deg stempel, indirekte spør etter en bestikkelse som kan hjelpe dem til å ta bedre vare på sine familier. På en måte forstår du dem. Levekårene er vanskelige, matprisene har gått opp og lønningene er langt lavere enn det en familie trenger.

Mange spørsmål farer gjennom hodet ditt: Kan du betale en liten «avgift» for å få regnskapet godkjent, eller er det å regne som en bestikkelse? Kan du kanskje bruke pengene du har satt av til fattige til å hjelpe myndighetspersonene og familiene deres? Eller kan du bare gi dem tjenester fra selskapet ditt gratis? Hva er konsekvensen dersom du helt og holdent følger de etiske prinsippene du har og businessen må stenge? Hva skjer da med alle de ansatte og familiene deres? Hvilken betydning får det for kundene som bruker tjenestene? Hva er en riktig bibelsk vei i alt dette?

Gratis veileder

Vi kan alle forestille oss hvor vanskelig en slik situasjon kan være, og det kan være utfordrende å manøvrere på en måte som ærer Gud. Nettopp derfor er det viktig å tenke gjennom hva som kan skje og etablere gode prinsipper før situasjonene oppstår.

Et godt verktøy som kan være til hjelp, er boken «Missionaries and Bribes» som kom ut i 2012. Boken kan du nå laste ned gratis fra www.missionarycare.com. I boken forsøker forfatteren, Ronald L. Koteskey, å definere hva en bestikkelse er. Han gir også en oversikt over hva Bibelen sier om bestikkelser. Boken har dessuten mange praktiske råd til hva du bør gjøre og hva du bør la være.

Forfatteren innrømmer at det ikke alltid er lett å finne ut hva som er rett når det handler om bestikkelser.

– Mens jeg arbeidet med denne boken, skiftet jeg mening flere ganger. Og jeg kan nok komme til å skifte mening igjen, skriver han i boken.

Tilbake