Rekordår for GO Equipped

Sist endret 21.12.2019 kl. 21:26

For første gang har mer enn 400 personer tatt Tents GO Equipped-kurs i løpet av et år. Forrige rekord ble satt i 2018 med 262 deltakere. Arbeidet vokser aller raskest i spansktalende land.

GO Equipped-kalenderen i 2019 inkluderer kurs i Liberia, Nigeria, USA, Norge, India og Brasil. For første gang i historien ble det også holdt kurs på Cuba og i Costa Rica. Responsen indikerer en lysende framtid for arbeidet i spansktalende nasjoner.

– Det var mye entusiasme rundt kursene og deltakerne ga mange tilbakemeldinger på at de fikk en ny forståelse av hvordan de kan tjene Gud gjennom liv og arbeid, forteller Phill Sandahl. Han er direktør for Tents amerikanske søsterorganisasjon, Global Intent.

Sandahl har lang fartstid som misjonær i Ecuador, og har et bredt nettverk i spansktalende land. Sammen med Tent Brasil direktør, Gustavo Borges, var han hovedtaler på GO Equipped-kursene i Costa Rica og Cuba. Borges deler opplevelsen av at Gud nå skaper noe nytt i de spansktalende delene av verden.

Språkbarrierer

– På disse to kursene opplevde vi at folk ble både overrasket og glade når vi underviste om hvordan de kan bruke sine talenter, gaver og profesjonelle utrustning og samtidig bringe evangeliet til nye nasjoner, sier Borges. Han tror utfordringene med språk kan bli det vanskeligste hinderet for internasjonal tjeneste for mennesker fra denne typen land.

– Mange har gode utdannelser og mye profesjonell erfaring. Dermed vil de trolig finne jobber internasjonalt så sant de klarer å lære seg engelsk, tror Tent Brasil-lederen.

Phill Sandahl mener latinamerikanere har en del styrker de kan tilføre den internasjonale misjonsbevegelsen.

– Latinere er ofte tilpasningsdyktige. Reiser en til Afrika og Asia kan kulturforskjellene være mindre for folk fra Sør- og Mellom-Amerika enn for de som kommer fra Europa og USA. Dessuten bærer ikke utsendinger fra disse nasjonene med seg noe særlig med politisk bagasje slik mange vestlige representanter gjør, sier Sandahl.

Ny tid

Borges og Sandahl tror undervisningen om teltmakertjeneste kan sette ny fart i det latinamerikanske misjonsarbeidet.

– Den tradisjonelle misjonsmodellen fra vestlige land krever store ressurser. Teltmakere kan sendes uten store kostnader. Så her ligger det store muligheter, tenker Phill Sandahl.

– Jeg tror vi ser oppstarten av en ny bevegelse. Mange organisasjoner i spansktalende land har nå begynt å snakke om teltmakertjeneste som en fremtidig misjonsmodell. GO Equipped-kursene gir konkret opplæring som passer for alle, og folk kan praktisere det de lærer hos oss i sin egen kultur og på sine egne arbeidsplasser før de reiser utenlands, sier Gustavo Borges.

Tilbake