- Flott og krevende reise med Tent

Sist endret 13.05.2020 kl. 19:26

– Reisen med Tent gjennom 20 år har vært både krevende og flott. Vi gleder oss til å se hvor Herren vil lede arbeidet videre. Skal vi fortsette å vokse like raskt som nå, trenger vi at flere melder seg som støttespillere, sier daglig leder, Steinar Opheim.

Etter noen intense måneder med planlegging, ble Tent etablert 11. november 2000. Fokuset de første fem årene var å få norsk fagpersonell, forretningsfolk og studenter av gårde med evangeliet. Fra 2005 begynte Tent også å holde kurs i andre land. GO Equipped-kursene, som Tent utviklet sammen med sin amerikanske søsterorganisasjon Global Intent, har utrustet noen tusen mennesker til å gi evangeliet videre gjennom liv og arbeid. Bare i fjor hadde kursene mer enn 400 deltakere på verdensbasis.

Fra 2016 begynte Tent også å få forgreininger i andre land. Siden da er Tent India, Tent Nigeria, Tent Brasil, Tent Liberia og Tent Dominicana blitt etablert. I år er det planlagt oppstart i Sør-Afrika og Niger.

Nytt nivå

– Reisen disse 20 årene har vært veldig flott og nokså krevende. Det har vært trosstyrkende å se hvordan Gud har åpnet dører for oss og ledet oss inn i nye oppgaver. Det er en velsignelse å være en del av et arbeid som vokser. Samtidig gir veksten noen utfordringer. Når vi nå runder 20, trenger vi å få Tents ressurser opp på et nytt nivå dersom vi skal utvikle arbeidet videre, sier Tents internasjonale leder, Steinar Opheim.

Han er takknemlig for det omfangsrike arbeidet som er i gang.

– Den internasjonale kursvirksomheten og etableringen av Tent-avdelinger i andre land er dører som har åpnet seg uten at dette ble planlagt fra vår side på forhånd. Vi opplever at Herren har ledet oss konkret inn i dette, og vi ser med forventning fram til det som ligger foran oss.

Svar på bønn

Opheim husker godt det som skjedde da den internasjonale kursvirksomheten startet i 2005. Sammen med konen, Birgit, hadde han vært utsending for Santalmisjonen (nå Normisjon) i Aserbajdsjan fram til år 2000.

- I Tent opplevde jeg at jeg ble sittende litt langt fra frontlinjen. Det var verdifullt å utruste andre til tjeneste. Samtidig ønsket jeg å være nærmere kontakt med kulturer der evangeliet ikke er kjent. I noen uker ba jeg om at Gud en gang iblant kunne gi meg en reise nærmere frontlinjen i verdens misjonsarbeid. Ikke lenge etter kom det en invitasjon via e-post fra Mali der jeg ble spurt om å undervise om teltmakertjeneste for lokale kristne, forteller Opheim.

Afrikansk bevegelse

Avsender av e-posten var Tiowa Diarra som tidligere hadde vært leder for Den evangeliske alliansen i Mali. De to første kursene i Mali ble holdt i august 2005. Kursene skulle bli starten på en omfattende internasjonal undervisningsvirksomhet i Tents regi. De markerte også begynnelse på det som etterhvert utviklet seg til en afrikansk teltmakerbevegelse med representanter i et ti-talls land.

Treg respons

Neste store endring i Tents arbeid kom ti år seinere.

– Fra India mottok vi en forespørsel om å starte et eget Tent ressurssenter der. Jeg la e-posten til side da jeg mottok den, og tenkte at dette kanskje kunne være en idé en eller annen gang seinere. Ikke lenge etter fikk Tent en forespørsel om å overta en organisasjon i Danmark og starte Tent Danmark. Jeg tenkte da at det var rart å få to såpass like henvendelser i løpet av så kort tid. Ikke mange dager senere kom det e-post fra Den dominikanske republikk om at lokale representanter der ville sette i gang Tent Dominicana. Først da forsto jeg at det var Herren som var i ferd med å skape noe nytt, forteller Steinar Opheim.

Voksesmerter

Han legger ikke skjul på at utviklingen gir noen voksesmerter.

– Tent vandrer i tro, og hittil har vi sagt ja til alle nye initiativ som vi opplever at Herren leder oss inn i. Fra tid til annen oppleves det nesten som om vi utfordres til litt for mye. Når vi nå runder 20 år, merker vi at vi trenger nye ressurser for å kunne vokse videre. Alle som har et ønske om at evangeliet skal nå fram til alle folkeslag, er velkomne til å bidra. Vi har behov både for folk som kan ta på seg arbeidsoppgaver, og for mennesker som vil gi for å styrke arbeidet økonomisk. Jo flere som bidrar, jo flere kan vi utruste til tjeneste, sier Steinar Opheim.

På grunn av korona-pandemien, er oppstart av nye Tent-avdelinger i Sør-Afrika og Nigeria foreløpig utsatt på ubestemt tid.

– Arbeidet i begge disse nasjonene vil komme i gang når tiden er inne. Vi ser på denne tiden uten reiser som en gave fra Herren der vi kan fokusere på å utvikle fundamentet for Tents arbeid. Det vil gi oss ny styrke når restriksjonene korona-viruset har gitt, fjernes igjen, sier Opheim.

http://tent.no/bli-med/bidra kan du finne ut mer om hvordan du kan bidra til Tents arbeid.

Bilde: – Tent vandrer i tro, og hittil har vi sagt ja til alle nye initiativ som vi opplever at Herren leder oss inn i. Fra tid til annen oppleves det nesten som om vi utfordres til litt for mye, sier Tents internasjonale leder, Steinar Opheim. Her er han sammen med Yazi Adamou som leder arbeidet med oppstart av Tent Niger og Victor Agbonkpolor som er direktør for Tent Nigeria.

Tilbake