Puerto Rico tar Tent ett steg videre!

Sist endret 24.10.2014 kl. 23:10

Etter tre dager på teltmakerkurs var studentene i Puerto Rico ikke i tvil om at dette er et misjonsarbeid de vil satse på. Nå har de dannet Tent Puerto Rico.

Berit Helgøy Kloster fra Norge og Mirka Peña fra Den dominikanske republikk stod for undervisningen på kurset som hadde ni deltakere. De fleste av dem var ledere i studentarbeidet og universitetslærere. Tilbakemeldingene på kurset har vært svært positive.

Berit Helgøy Kloster har bodd deler av de siste årene i Den dominikanske republikk der hun har arbeidet med å utruste studentene til å bli gode teltmakere. Maria Peña er utdannet psykolog, og bor og arbeider i den Dominikanske Republikk. Hun ble introdusert til teltmakertankegangen gjennom et kurs i Bergen i 2011. Der ble hun begeistret og inspirert til å starte Tent og teltmakerarbeid også i hjemlandet. Peña og Kloster har samarbeidet tett, og deler visjonen om å spre teltmakerideen rundt om i Karibien. Siste nytt er altså Tent i Puerto Rico.  

Hvorfor Tent i Puerto Rico?

Kloster og Peña har reist én gang tidligere til Puerto Rico for å arbeide inn mot studentlagsarbeidet i de større byene, også i byen Mayaques som var vertskap for teltmakerkurset i mars. Kloster kan fortelle om stor begeistring blant de kristne studentene når det er snakk om teltmakerarbeid. – De har et sterkt engasjement, og jobber 100 prosent frivillig. Videre samarbeider studentlagene tett med lokale menigheter, til og med den katolske kirke har et sterkt evangelisk fokus her.

Lederen i teltmakerarbeidet i Puerto Rico, Joan Asencio, er utdannet sosionom, og tenker å ta en doktorgrad i fremtiden. Kloster skryter av arbeidet hun og de andre ungdommene i studentmiljøet gjør; de jobber frivillig og grundig. Alle ungdommene som er involvert har erfaring fra annet frivillig arbeid og ungdomsarbeid.

Kloster mener mye av framgangen i studentlags- og teltmakerarbeidet i Puerto Rico handler om konteksten dette nå skjer i. Hun forteller om vekkelse, sterkt misjonsfokus lokalt, og stor begeistring for teltmakervisjonen.

– Tradisjonell misjon hvor sendemenighetene har utsendt misjonærer, har ikke alltid fungert her på grunn av dårlig økonomi. Misjonærer har opplevd å nesten sulte ihjel, kan Kloster fortelle.

Teltmakervisjonen handler derimot om at arbeid og misjon går hånd i hånd, og kan være med på å gi en bedre økonomisk trygghet samtidig som misjonsfokuset er like sterkt. Mange av de kristne studentene med universitetsutdannelse ønsker å arbeide i internasjonale selskaper etter endte studier, og slik spre teltmakervisjonen videre til nye mennesker og nye områder.  

Gjenstående arbeid

Studentlagsarbeidet i Puerto Rico er et sterkt arbeid som preges av engasjerte og dedikerte mennesker med tro på visjonen om teltmakerarbeid. De vil gjerne ha tett kontakt med Tent for videre oppfølging, da det ikke finnes mange tradisjonelle misjonsorganisasjoner i området. – Desto viktigere blir da også det lokale samarbeidet menighetene og studentlagsarbeidene seg imellom, sier Kloster. Hun kan fortelle at menneskene som driver teltmakerarbeidet i Karibien, også i Puerto Rico, har et sterkt ønske om å involveres mer i den internasjonale teltmakersammenhengen.

- For mange av de latinamerikanske landene er språket kanskje det største hinderet i forhold til internasjonalt samarbeid, da det meste kun går på spansk. Puerto Rico har imidlertid fordelen av at mange behersker engelsk godt. Likevel er det viktig at teltmakerne i Karibien kan føle seg sett, sier hun. Det planlegges nå en egen webside hvor teltmakerarbeidere i Karibien – og Latin-Amerika for øvrig – kan dele sine historier, inspirere hverandre, og gi resten av verden et bilde av hva som skjer i Tent og teltmakerarbeid på kontinentet.  

Framtidsutsikter

– Alt i alt ser det ut som at teltmakervisjonen slår godt an i Karibien, og mange unge mennesker lar seg inspirere og engasjere, mener Kloster. Hun peker på veksten i antall evangelisk kristne og det sterke lokale samarbeidet menigheter og studentlagsarbeid imellom som viktige faktorer for framgang. – Dette er absolutt spennende, avslutter hun, og sier at hun har sterk tro på arbeidet. – Det har de lokale også, de har en sterk “dette-skal-vi-klare”-holdning! 

Tilbake