Tid for åndelige våpen

Sist endret 24.10.2014 kl. 23:10

Det er lett å bli lamslått av nyhetene om hvordan kristne blir forfulgt. Fra Irak og Syria kommer det meldinger om tvangskonvertering, trakassering, drap og bestialske massehenrettelser av kristne.

Også Nigeria hadde en svært blodig sommer der Boko Haram har målrettet enn stor andel av sine angrep mot kristne. Vi som bor i fredeligereområder har lett for å snakke om og beklage fryktelighetene. Gjennom Facebook og andre medier kan vi til en viss grad også vise medfølelse med dem som lider. Bibelen kaller oss imidlertid til å delta aktivt i krigen. Da er det viktig at vi forstår at kampen vår ikke først og fremst er mot kjøtt og blod, men mot ”ondskapens åndehær i himmelrommet”. (Ef 6,12). Vi kan jobbe politisk  og militært for at forbryterne og terroristene som leder ISIL og Boko Haram må stilles til ansvar for sine gjerninger. For oss som tror på Jesus må kampen likevel i hovedsak rettes mot den ødeleggende åndsmakten de representerer.

Her er noen innspill til hvordan du kan engasjere deg i krigen:

1. Lid med dem som lider (1 Kor 12,26)

Store tall skaper avstand og det er vanskelig å forholde seg til at 200 millioner kristne blir forfulgt for sin tro. Derfor er det viktig at du eller menigheten du er med i knytter direkte kontakt med enkeltpersoner og menigheter som lever under forfølgelse. Her kan organisasjoner som Åpne Dører og Stefanusalliansen være til hjelp. Tent kan også bidra.

2. Be for dem som mishandler og forfølger (Matt 5,44)

Trakassering, vold og drap skal møtes med fordømmelse. Jesus har samtidig gitt oss et kall til å elske våre fiender, velsigne dem som forbanner oss, gjøre godt mot dem som hater oss og be for dem som mishandler og forfølger. Det er viktig å be konkret og gjerne med navn. Nettstedet til ”Adoptér en terrorist i bønn” (atfp.org) kan gi verdifull informasjon om aktuelle terrorister og kristenforfølgere du kan be for. Velg minst én, men gjerne flere, og vær trofast i bønn om at vedkommende kan få et møte med Jesus.

3. Gå videre med evangeliet (Matt 28,18-20)

Jesus kalte oss til å gå med evangeliet til alle folkeslag, ikke bare dit det er trygt å reise. Mange land har store begrensninger i trosfriheten. Det er imidlertid ingen nasjoner som er stengt for evangeliet og for Den hellige ånd.

I Tent har vi erfart hvordan kristne fagarbeidere og forretningsfolk ønskes velkommen selv i land som forfølger de kristne – inkludert Nord-Korea og Saudi-Arabia. Gjennom disse yrkesvitnene kan budskapet om frelse og fred nå nye mennesker og områder. Oppdraget er ikke ufarlig og kan gi både skader og tap av liv. Konsekvensene er likevel enorme for alle som blir berørt. Sammen med dem skal vi en dag få prise Gud foran hans trone (Åp 7,9).

Steinar Opheim
Daglig leder

Tilbake