Ønsker seg Tent i India

Sist endret 02.02.2015 kl. 12:54

Et stort antall deltakere på høstens teltmakerkurs i Chennai har et felles ønske: De vil gjerne starte en avlegger av Tent i India.

Rundt 25 personer hadde meldt seg på til Tents første teltmakerkurs på det indiske subkontinentet.  Kurset ble holdt på St Thomas-fjellet i Chennai der historien forteller at Jesu disippel Tomas skal ha blitt drept. Brorparten av deltakerne kom fra timillioners-byen Chennai. Men kurset hadde også tilreisende deltakere fra andre deler av India.

Nytt paradigme

Primus motor for kurset,  Rajesh Kumar Gladstone, var svært fornøyd både med oppslutningen og gjennomføringen av samlingen. Gladstone har vært involvert i Tents arbeid siden han kom til teltmakerkurset i Bergen i 2011. De siste to årene har han vært en av underviserne ved Bergenskurset.

– Jeg opplever at undervisningen om teltmakertjeneste representerer et nytt paradigme i verdens misjonsarbeid. Dette vil jeg gjerne at skal bli kjent i India også,  sier han. I samarbeid med Gladstone og andre ledere planlegger Tent nå hvordan arbeidet i India kan bygges videre.

Strategisk viktig

Selv om indiske kristne knytter sine røtter like tilbake til Jesu tid, er de fleste av Indias folkegrupper fortsatt ikke nådd med evangeliet. I følge Joshua Project må fortsatt mer enn 2000 av Indias 2.250 folkeslag regnes som unådde. Ingen andre nasjoner har flere unådde folkegrupper enn nettopp India. I flere delstater opplever de kristne forfølgelse.

Tilbake