Ønsker mer tro på arbeidsplassen

Sist endret 30.01.2015 kl. 15:31

For forretningsmannen Anders Torvill Bjorvand er ikke Jesus bare Jesus og business bare business.

I sommer ga han ut boken «Bygge Guds rike» som handler om å være kristen på arbeidsplassen.

– Dersom boken kan føre til at flere begynner å se at de er i fulltidstjeneste for Jesus der de er, har vi nådd langt. Fulltidstjenesten er ikke bare forbeholdt dem som mottar lønn fra menigheter og kristne organisasjoner, sier forfatteren til Intent.

Bjorvand har over lengre tid kjent seg kalt til å skrive en bok på norsk om det å ta troen med seg inn i arbeidslivet. En av dem som har gitt inspirasjon til prosjektet, er Bob Fraser i International House of Prayer. Oase-bevegelsen har flere ganger hentet amerikaneren til Norge for forkynnelse og undervisning.

Taler til nordmenn

– Fraser har skrevet en bok om samme tema og denne skapte mye entusiasme hos meg. Samtidig så jeg at boken hans ga begrensede resultater her i Norge. Det var behov for en bok som i større grad kunne tale til nordmenn både kulturelt og teologisk, forteller Bjorvand.

I «Bygge Guds rike» angriper han tematikken fra flere synsvinkler. Boken er delt inn i en rekke korte kapitler. Hvert tema avsluttes med spørsmål som kan danne utgangspunkt for refleksjon og samtale.

I Guds bilde

Bjorvand ønsker at leserne skal sitte igjen med opplevelsen av at de er skapt i Guds bilde til å leve hellige og alminnelige liv ute i samfunnet.

– Når vi leverer et stykke ærlig og hardt arbeid, så ærer vi Gud og hedrer våre medmennesker.  Mange lever i den tro at det å dele evangeliet er vår eneste hensikt og vårt eneste gudgitte kall. Da kan det være vanskelig å få livet til å henge sammen, mener Bjorvand.

Han tror vi har glemt noen av Guds evige hensikter med livet vårt og peker på Bibelens beretning av samfunnet før syndefallet og etter dommen som eksempler.

– Bibelen viser at de gode gjerningene som bygger samfunnet og gleder vår neste har verdi i seg selv. De er ikke bare med på å åpne veien for evangeliet. For mange er møter og gudstjenester på søndagene blitt servicestasjoner der vi henter inspirasjon så troen vår kan overleve i hverdagen. I større grad bør troen leves ut i hverdagslivet. Så kan vi samles på søndagene for å feire det som skjer og sende hverandre ut til tjeneste for Gud og vår neste, tenker Bjorvand.

Bevegelse

Han gleder seg over at det nå er flere kristne organisasjoner som fokuserer på hvordan Jesus-troen kan prege jobb og hverdagsliv.

– Det er likevel ingen av oss som har lykkes med å rydde skikkelig opp rundt dette temaet. Forkynnelsen har stor definisjonsmakt, så her tror jeg det er viktig at prester og pastorer får hjelp til å løfte fram nye perspektiver. Det kan forløse endringer i menighetene, tror Bjorvand.

Han  utelukker ikke at det kommer flere bøker fra hans hånd i fremtiden.

– Jeg forsøker etter fattig evne å la Gud sette agendaen. I utgangspunktet tenker jeg at denne boken ikke er så viktig i seg selv. Men kanskje kan den bidra til å sette i gang en større bevegelse. Jeg drømmer om kurs og seminarer og om undervisning på kristne utdanningsinstitusjoner. Jeg drømmer også om en hel bokserie, med både folkelige og akademiske bøker, der langt flere enn meg kan komme på banen for å adressere dette viktige temaet, sier Bjorvand. 

Klikk her for å lese mer om boken «Bygge Guds rike».

Tilbake