21 land forbyr konvertering

Sist endret 31.01.2015 kl. 10:41

21 land i verden har lover som forbyr innbyggerne å skifte religion. I 20 av dem er islam majoritetsreligion. Straffen for frafall varierer fra bøtelegging til død. 

Det store flertallet av nasjoner som har forbud mot blasfemi og skifte av religion befinner seg i Nord-Afrika og Midtøsten. Ifølge Pew Research Center har 14 av 20 nasjoner (70 prosent) i disse regionene lover som kriminaliserer blasfemi. 12 av 20 land (60 prosent) har forbud mot å skifte tro.  På verdensplan har 22 prosent av alle nasjoner forbud mot blasfemi mens 11 prosent forbyr bytte av religion.

Internasjonalt press
– De fleste av nasjonene som forbyr religionsskifte har undertegnet FNs menneskerettighetserklæring som skal sikre innbyggerne tanke-, samvittighets- og trosfrihet. Artikkel 18 understreker at alle mennesker skal ha rett til å skifte religion eller tro. Det er viktig at det internasjonalt skapes et press for å få lederne i de landene som har forbud mot å skifte tro til å respektere menneskerettighetene, kommenterer Tents daglige leder, Steinar Opheim.

Tent har kontakt med flere teltmakere som jobber i landene som forbyr innbyggerne å skifte religion. Opheim opplever imidlertid ikke at disse medarbeiderne driver med illegal virksomhet.

Rekrutterer kristne
– Mange av de samme nasjonene har av ulike årsaker et positivt ønske om å rekruttere kristne arbeidere. I all hovedsak forteller disse medarbeiderne om sin tro i private settinger. Så vidt vi kjenner til er dette tillatt i nesten samtlige land.  Blant muslimer er troen som regel mye mer integrert i hverdagslivet enn det vi opplever i den vestlige verdenen. Dermed blir det også naturlig å drøfte spørsmål om tro i de daglige samtalene, sier Opheim.

En undersøkelse gjort av Pew Research Center i januar i fjor viser at den religiøse forfølgelsen er i oppsving verden rundt. Aller mest øker den sosiale forfølgelsen. Forfølgelse initiert av myndighetene har holdt seg noenlunde stabil.

Du kan lese mer om blasfemi og forbud mot å skifte tro hos Pew Research Center.

Tilbake