Planlegger storsamling i Vest-Afrika

Sist endret 28.02.2015 kl. 07:40

Evangeliet til unådde folkeslag og rekruttering av teltmakere fra Vest-Afrika. Dette blir hovedfokus når Tent i samarbeid med nettverket Tentmakers International arrangerer flernasjonal konferanse i Elfenbenskysten i august.

Tentmakers International Africa (TIA) står som arrangør av konferansen som etter planen skal samle ledere fra alle de vest-afrikanske nasjonene.  I fjor ble det arrangert en tilsvarende samling for Sentral-Afrika i Gabon. Tidligere er det holdt All Africa-konferanser i Mali (2007), Kamerun (2010) og Tanzania (2013). En ny All Africa-konferanse er planlagt i Egypt i 2016.

TIA-leder Tiowa Diarra (bildet) står sentralt i utviklingen av det som etter hvert er blitt en afrikansk teltmakerbevegelse. I 2005 inviterte han Tent til  å undervise på to teltmakerkurs i Mali. Den gangen var visjonen å nå de unådde områdene av Mali med evangeliet. Underveis fikk Diarra imidlertid et sterkt ønske om å dele undervisningen også med ledere i andre nasjoner. Nå har TIA representanter i flertallet av de afrikanske landene, og hvert år arrangeres det en rekke nasjonale kurs og samlinger.

– Teltmakermodellen passer som hånd i hanske for de afrikanske menighetene. Teltmakerne tjener til livets opphold gjennom arbeidet de gjør. Dermed har alle menigheter mulig til å sende ut teltmakere uavhengig av hvilke materielle ressurser de rår over, sier Diarra.

Endelige datoer og program for samlingen i Elfenbenskysten skal være på plass i løpet av et par uker. Konferansen vil bli holdt i siste halvdel av august.

Tilbake