Soldater som sover

Sist endret 28.02.2015 kl. 07:38

Ofte prøver menigheter og organisasjoner å nå ut med evangeliet gjennom arrangementer og aktiviteter. Det er ingenting galt i en slik framgangsmåte. Men i stedet for å skape nye møteplasser i menighetens regi, vil en nok nå mye lenger dersom en benytter seg av alle de kontaktene menighetens medlemmer allerede har.

De fleste av oss som er med i kristne forsamlinger har også en jobb. I tillegg er vi med i idrettslag, politiske organisasjoner og andre fellesskap. I løpet av en uke møter vi et stort antall mennesker. Dersom vi er bevisst vår rolle som ambassadører, og dersom menigheten eller andre utruster oss til denne oppgaven, vil svært mange som ikke kjenner Jesus, få en nærkontakt med Guds rike hver eneste uke.

Sannheten er imidlertid at de fleste ikke tenker så mye på det ambassadøroppdraget Herren har gitt oss. I stedet er vi blitt sovende soldater i den åndelige, ideologiske og trosmessige krigen vi står midt oppe i.

I land som for eksempel Saudi-Arabia og Emiratene er det i dag millioner av fremmedarbeidere. Mange av dem er kristne. Det store flertallet av dem har imidlertid ikke sett at de samtidig som de jobber, også kan være utsendinger for den Herre de tror på.  Dermed er det mange muligheter for å nå ut med evangeliet som går tapt.

Situasjonen er den samme på norske arbeidsplasser. De færreste av oss tar med seg perspektivet om at vi tjener Gud både gjennom vårt yrke og gjennom at vi er til stede som hans ambassadører der vi ferdes.

Soldater trenger hvile og søvn. Men soldater som stort sett bare sover, har liten nytte. Her er en liten liste over ting du kan gjøre dersom du vil at Herren skal bruke deg på en ny måte der du er.

-  Be en bønn til Herren om morgenen, eller mens du er på vei til jobb,  om at du kan få være en god ambassadør for hans rike denne dagen, og om at du kan møte de menneskene han sender i din vei slik han har tenkt.

- Velg minst to kolleger du kan be for med navn. Be om at de må åpne seg opp for å ta i mot Jesus som sin frelser og bli en del av Guds rike.

- Avtale jevnlige møter med andre som ber for kollegene sine – gjerne ukentlig eller annenhver uke. Her kan dere oppmuntre hverandre og dele erfaringer.

Kjenner du kristne nordmenn i utlandet som du tror kan se liv og arbeid som en tjeneste for Gud, kan du gjerne lede dem i kontakt med Tent. Guds rike trenger våkne og gode soldater og ambassadører i alle land.

Tilbake