Snart arbeid blant alle folkeslag

Sist endret 01.04.2015 kl. 07:53

Innen 2017 vil det være kristent arbeid i gang blant alle verdens folkegrupper, tror Paul Eshleman. – Jesu ord om at alle folkeslag skal nås med evangeliet, er i ferd med å bli oppfylt, sier den tidligere Jesusfilm-direktøren.

Eshleman er nå leder for ”Finishing the Task”. Organisasjonen jobber for å få den verdensvide kirken til å sende misjonærer og teltmakere til alle de minst nådde folkegruppene i verden. 

Ideen om en ny organisasjon ble født da Eshleman i 2005 inviterte en gruppe pastorer for å vise dem hvilke folkeslag det enda ikke er noen som jobber for å nå. Den gang stod det 1585 navn på listen. Nå er det 485 igjen.

– I løpet av to år håper vi at listen er tom, sa Eshleman da han tidligere i mars talte på en samling i regi av Evangelical Missiological Society på Biola University i USA.

UUPG

Folkeslagene han snakker om, er unådde i den forstand at de har få eller ingen kristne. I tillegg er det ingen kristne menigheter som jobber for å nå dem med evangeliet. I misjonskretsene kalles slike folkegrupper for UUPGs (Unreached unengaged people groups).

Misjonsledere strides om hvilke kriterier som må oppfylles for at en folkegruppe skal havne i denne kategorien.  Statistikker fra Joshua Project brukes som referansepunkt verden rundt. Ifølge dette senteret må et folkeslag regnes som unådd dersom det har mindre enn to prosent evangeliske kristne. Ut fra et slikt kriterium er det i dag cirka 7.000 unådde folkegrupper i verden. Ifølge Eshleman er det allerede startet kristent arbeid blant mer enn 6.500 av dem.

For at grupper skal strykes fra Eshlemans liste må det være sendt fulltidsmisjonærer som målretter arbeider for å nå mennesker i dette folkeslaget med evangeliet. I områder der kirken er forfulgt, kan det sendes teltmakere.

Bare begynnelsen

Eshleman advarer mot å tro at Jesu misjonsoppdrag er fullført selv om det blir startet arbeid blant alle disse folkegruppene.

– Mitt fokus er at vi må komme i gang med arbeid blant alle folkeslag. Men dette er bare starten. Når arbeidet er satt i gang, blir målet å etablere menigheter på hvert enkelt sted slik at alle som tilhører disse folkegruppene kan nås med evangeliet, sier han ifølge en artikkel publisert at Assist News Service (ANS). 

 

Tilbake