”Uten deg intet fedreland”

Sist endret 01.04.2015 kl. 08:02

For fire år siden underviste Suki Kim ved et universitet i Pyongyang i Nord-Korea. Nå har hun skrevet bok om opplevelsene.

Boken har hun kalt  ”Uten deg finnes det ikke noe oss” . Tittelen er hentet fra en sang studentene hennes måtte synge tre ganger om dagen når de marsjerte rundt på skoleområdet. Teksten er en uforbeholden hyllest til nasjonens leder: ”Uten deg finnes det ikke noe fedreland. Uten deg er det ikke noe oss,” lyder den. I begynnelsen opplevde Suki Kim det hele som dystert. Men etter hvert tok hun seg selv i å nynne med.

Isolasjon

Kims historie fra Nord-Korea er fra 2011. Hun hadde takket ja til å undervise i engelsk ved mannsuniversitet PUST i Pyongyang. Universitetet drives av evangeliske kristne.

”270 unge menn og cirka 30 lærere er isolert under vakthold på skoleområdet. Undervisningen og alle bevegelsene våre blir overvåket døgnet rundt,” skriver Kim.

Studentene er i hovedsak barn av den nord-koreanske overklassen. Alle lærerne ved universitetet er kristne. Selv som alt som blir undervist må godkjennes av kontrollører før timene starter, forsøker Kim likevel å få inn materiale som kan utfordre tankegangen til studentene. Responsen blir imidlertid som regel ikke slik hun har tenkt.

­– Tekstene jeg mottok fra studentene inneholdt alltid endeløse oppramsinger av ting statslederen hadde oppnådd.  Ingenting kunne verifiseres. Studentene manglet helt tanker om at det de skrev måtte underbygges med bevis, forteller Suki Kim.

Clinton og Zuckerberg

En gang fikk hun tillatelse til å bruke tekster om Bill Clinton og Mark Zuckerberg i undervisningen. Dagen etter kom mange studenter innom kontoret hennes. Alle ville drøfte tema på essayet de skulle skrive på bakgrunn av artiklene de hadde fått. Samtlige hadde valgt teamer som handlet om ting studentene mente var galt med det amerikanske samfunnet. En ville skrive om hvordan USA fortetter å produsere atomvåpen selv om slike våpen er farlige for menneskeheten. En annen ønsket å belyse faren ved at amerikanerne har lov til å eie egne våpen. En tredje ville fokusere på hvordan de fleste av verdens datahackere kommer fra USA. En fjerde hadde valgt skilsmisse som tema. I Nord-Korea er det ingen som skiller seg. I USA hevdet han det var 50 prosent. Studenten mente at disse skilsmissene fører til kriminalitet og mentale sykdommer.

– Jeg hadde tenkte at artiklene om Clinton og Zuckerberg skulle bli til inspirasjon. Studentene hadde imidlertid sett på dette som skryt og de var fornærmet, forteller Kim.

Skaper vansker

Hun beskriver hvordan hun hadde et sterkt ønske om å vise studentene noe av det som er på utsiden av Nord-Korea. Andre hadde som hovedmål å lede studentene til Jesus.

– Før jeg begynte ved skolen, var en av lærerne blitt utvist fordi han hadde lagt igjen noen kristne tekster på mennenes toalett. Vi ble derfor advart mot å fortelle noen om Jesus, skriver Kim.

Hun vet at boken hun har gitt ut, kan skape problemer både for det kristne universitetet i Pyongyang og for de som jobber der.

– Jeg opplever meg likevel forpliktet til å skrive. Både som forfatter og som en som bekymrer seg for fremtiden til Nord-Korea, synes jeg det er viktig å formidle det som skjer i landet. Mitt håp er at livene til alle nord-koreanerne, inkludert studentene jeg ble så glad i, kan bli bedre, skriver hun.

Klikk her for å finne Suki Kims bok hos Amazon. Kontakt Tent dersom du kan tenke deg å jobbe i Nord-Korea.

 

Tilbake