Tid for himmelske valg

Sist endret 01.04.2015 kl. 19:23

Vi skal snart feire at Jesus valgte å gi sitt eget liv og slik åpnet veien til himmelriket for oss alle sammen.  Kanskje flere av oss trenger å fatte noen himmelske beslutninger denne påsken.

Den største sorgen jeg har som leder for Tent er at det ikke er flere som er villige til å flytte for å studere og jobbe i andre land. Studie- og jobbmulighetene er enorme i land og regioner der evangeliet er lite kjent. For ikke lenge siden ble vi bedt om å finne medarbeidere til jobber i Somalia. Like før var det bedrifter i Saudi-Arabia som trengte personell. Som mange ganger før så vi mulighetene komme og bli borte igjen uten at vi klarte å rekruttere noen til å ta jobbene.

I Tent drømmer vi om at evangeliet skal bli kjent på alle arbeidsplasser. Når vi jobber tjener vi Gud og samfunn med de gavene Herren har gitt oss. Arbeidsplassen er også et møtested mellom mennesker som kjenner Jesus og de som enda ikke er blitt kjent med ham. I Norge er det kristne i mange arbeidsfellesskap. Andre steder i verden er mankoen på Jesus-troende kollegaer enorm. Derfor er det avgjørende at noen er villige til å flytte.  Oppdraget Jesus ga oss om å gjøre alle folkeslag til disipler gjelder oss alle sammen. Vil vi følge Jesus trenger vi ikke tenke på om vi skal la oss involvere. Spørsmålet er hvordan vi vil bidra.  Kanskje er det på tide å slutte å spørre Gud om han har kalt deg til et annet land? Kanskje skal du heller spørre om han har kalt deg til å bli der du er?

Trenger du inspirasjon mens du tenker, kan du se på videoen ”A different Perspective” som storbanken HSBC publiserte på Youtube tidligere i år. – Jeg ville ikke lenger tenke ”hva om?”, forteller en av bidragsyterne som valgte å flytte utenlands.

Det kan gi gode refleksjoner når vi spør ”hva om?” Hva om apostlene hadde takket nei til det oppdraget de fikk om å være vitner i ”Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende” (Apg 1,8).  Og hva om de som fulgte etterpå hadde valgt først og fremst å fokusere på egen komfort, karriere eller andre ”fristelser”.  Svaret er at både verdenshistorien og kirkehistorien da ville sett annerledes ut.

Men ”hva om?”-spørsmålene kan også gjelde fremtiden. Hva om ingen kristne er villige til å søke jobber i Saudi-Arabia eller Somalia og leve der som  ambassadører for Guds rike? Hva om alle Jesu etterfølgere bare ønsker å leve der de trygt kan bekjenne sin tro? Hva om milliarden av muslimer i verden i dag skal leve og dø uten å bli kjent med noen som kjenner Jesus?

Hva om vi lar hvetekornets lov få arbeide i oss denne påsken:  ”Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt” (Joh 12,24).

Steinar Opheim
Daglig leder, Tent AS

Tilbake