Vil sende 15.000 til muslimske land

Sist endret 30.10.2015 kl. 22:26

En rekke menigheter i Nigeria står sammen bak visjonen om å sende 15.000 utsendinger til Nord-Afrika og Midtøsten. Nå inviteres kristne fra flere nasjoner i Vest-Afrika til å delta.

– I fjor hadde vi en evaluering av hvor langt vi er kommet til nå. Vi ligger noe etter skjema, men vil fortsette å jobbe for å nå de målene vi har satt oss, sier Samuel Olatunbi, rektor ved Nigerian Evangelical Missions Institute (NEMI) i byen Jos.

NEMI tilhører Nigerian Evangelical Mission Association (NEMA) som er et felles misjonsinitiativ for en rekke menigheter og organisasjoner i Nigeria. Det er denne sammenslutningen som nå jobber målbevisst for å få avgårde 15.000 medarbeidere til land i Nord-Afrika og Midtøsten. 34 land, alle med muslimsk flertall, er i fokus. Også Nord-Nigerias muslimske delstater er inkludert i visjonen. I flere av nasjonene er de kristne forfulgt. Da visjonen ble lansert for noen år siden, sa daværende NEMA-leder Timothy Olonade at han trodde Gud hadde gitt nigerianske kristne spesialutrustning til å dele evangeliet i land der den kristne kirken er under press.

– Vi opplever forfølgelse også i vårt eget hjemland. Dermed vet vi hvordan vi skal opptre, sa han.

NEMI-rektor Samuel Olatunbi forteller at det har vært en utfordring å finne riktig strategi for arbeidet. Nå har ledelsen i NEMA bestemt seg for å satse fullt på å bruke teltmakere. De som takker ja til tjeneste blir derfor utfordret til å studere, søke seg jobb eller etablere forretningsvirksomhet.

Ifølge Olatunbi har de 140 kirkene og menighetene som er medlemmer i NEMA til sammen 7.200 misjonærer i tjeneste i 96 land. Visjonen om å rekruttere 15.000 nye utsendinger ble unnfanget i 2005. Målet var den gang at de 15.000 skulle være på plass innen 2020. I tillegg skulle 50.000 nigerianere rekrutteres som støttespillere.

– De siste månedene har vi stadig blitt minnet på at vi må tenke videre enn bare Nigeria når vi skal rekruttere medarbeidere. Håpet vårt er nå at visjonen vi har kan bli et felles misjonsmål for kristne i alle landene i Vest-Afrika, sier Samule Olatunbi.

© 2015 Tent Ltd. Contact Tent at post@tent.no if you want to re-publish this article. 

 

Fakta NEMA

  • Nigerian Evangelical Mission Association (NEMA) ble etablert i 1982. Nettverket skal hjelpe menigheter og organisasjoner i Nigeria med å rekruttere og utruste medarbeidere som vil arbeide som misjonærer eller teltmakere.
  • NEMA har cirka 140 medlemsorganisasjoner og –kirker. Til sammen har de 7.200 misjonærer i 72 land.
  • Fra 2009 har NEMA forsøkt å integrere teltmakerne fullt og helt i sammenslutningens misjonsstrategi. I 2013 var teltmakertjenete hovedtema på NEMA´s årskonferanse i Lagos. Steinar Opheim fra Tent var med som en av hovedtalerne på konferansen. Lederne har nå besluttet at teltmakertjeneste blir hovedstrategi for å nå landene i Nord-Afrika og Midtøsten med evangeliet.
Tilbake