Riktig vekt når Jesus kommer

Sist endret 12.02.2016 kl. 12:50

Ifølge Respons Analyse er det  tre ting som gikk igjen på nordmenns liste over ønsker ved inngangen til 2015 : Trene mer, gå ned i vekt og spise sunnere. 

Undersøkelsen skjelner ikke mellom kristne og andre, men trolig er ikke målene så annerledes for dem som ønsker å følge Jesus.

Kristne fra andre verdensdeler nevner ofte at vi her i Vesten er mest opptatt av det som hører dette livet til. Fokuset på evigheten og Guds rike er tilsvarende mindre. Dersom vi skulle nå målene våre, er vi gjerne både sunne, slanke og i god form når Jesus kommer igjen. I tillegg er vi kanskje ferdige med å pusse opp huset og vi har fått kjøpt inn det serviset vi i lang tid har drømt om. Det er ikke mange som er flinkere enn oss til å sette trivielle og materielle mål.

Kontrasten er dermed stor til hvordan mange søstre og brødre fra andre deler av verden tenker. I dag morges fikk jeg e-post fra en pastor Tent samarbeider med i Liberia.

– Denne måneden gjennomfører vi 21 dager med faste og bønn. Vi gjør dette på begynnelsen av hvert år for å søke Guds nåde og miskunn, skriver han, før han forteller om en ny menighet han har vært med å starte 400 kilometer fra hovedstaden Monrovia:

– Den vokser raskt. Takk Gud for det!

Kanskje er du blant dem som ved inngangen til et nytt år har tydelige mål og klarer å gjennomføre dem. Eller kanskje er du en som vet hva du vil, men strever med å få det til. Uansett vil jeg utfordre deg til å gå gjennom ønskene dine og målene du har satt deg en ekstra gang og stille følgende spørsmål:

1. Hvor mange av de målene du har er det egentlig viktig å nå før Jesus kommer igjen? Hvilke innspill tror du Jesus ville gitt til målene dine?

2. Hvor mange av målene dine gjelder Gud og Hans rike? Bibelen sier at vi skal søke Guds rike først, så vil han gi oss alt det andre i tillegg (Matt 6,33).

3. Hvor mange av målene dine handler om å gi evangeliet videre? Jesus har bedt oss om å bringe de gode nyhetene om Guds rike og hans frelse til alle folkegrupper (Matt 28,18-20).

Ved inngangen til dette nye året er det én ting vi kan vite sikkert. Vi er nå nærmere Jesu gjenkomst enn noen gang tidligere i historien. Han ba oss om å gjøre alle folkeslag til disipler. Fortsatt er det svært mye ugjort. Derfor er det viktig at det å gå videre med evangeliet blir en tydelig og integrert del også av de personlige målene vi setter oss. «Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake» (Matt 24,46).

 

Steinar Opheim

Daglig leder, Tent AS

 

Tilbake