Setter Ghana på misjonskartet

Sist endret 24.10.2016 kl. 14:43

Teamet som stod bak Vest-Afrika-konsultasjonen om teltmakertjeneste i august, ønsker å rekruttere et stort antall teltmakere fra Ghana. – Vi må jobbe for å gjøre Ghana til en viktig sendenasjon i verdens misjonsarbeid, sier Devine Amattey som leder Tentmakers International sitt arbeid i landet.

– Gjennom teltmakertjeneste kan alle menigheter delta i det verdensvide misjonsarbeidet. Utfordringen vår er å få ut informasjon om denne muligheten, fortsetter Amattey.

Han har allerede gjort svært mye for å bidra. I flere tiår har han reist på kryss og tvers i Ghana for å dele visjonene om teltmakertjeneste. Som lærer har han erfart hvor viktig det er at kristne ser seg selv som ambassadører for Kristus der de er.

– Vi må hjelpe folk til å forstå at hvert eneste medlem av den lokale menigheten er et vitne, sier Amattey.

Større bevissthet
Konferansen og kurset i slutten av august samlet 25 deltakere fra tre nasjoner. Steinar Opheim fra Tent var med som en av hovedtalerne.

– Vi hadde håpet på flere deltakere. Kvalitetsmessig holdt samlingen likevel det nivået vi ønsket. Mange deltakere har i ettertid fortalt oss om hvor mye undervisningen har betydd for dem. Jeg tror dette kan være et vendepunkt for kirkene i Ghana. Konferansen har hjulpet oss til å skape større bevissthet og oppmerksomhet om hva teltmakertjeneste er, sier J.S.T. Abbosey, som var et av medlemmene i arrangementskomiteen.

Victor Agbonkpolor fra Nigeria kom hele veien til Accra for å delta på samlingen.

– Høydepunktene for meg var fellesskapet med andre troende og den gode, praktiske undervisningen om teltmakertjeneste. Som leder tror vi gjerne at vi kan det meste. Denne samlingen ga meg imidlertid ny innsikt som jeg kan praktisere selv i jobben min som lege og som jeg kan dele med andre, sier Agbonkpolor.

Kirkebesøk
På kveldstid, etter at konferanseprogrammet var over, dro flere medarbeidere på besøk til ulike menigheter i Accra for å undervise om teltmakertjeneste.

– Responsen var svært god. Til sammen fikk vi dele informasjon og undervisning om teltmakertjeneste med mellom 400 og 500 mennesker, sier Tents daglige leder, Steinar Opheim.

Nicholas Kwame Gyadu i Tentmakers International Ghana ønsker at organisasjonen skal fortsette å besøke kirker i månedene som kommer.

– Det er i menighetene vi finner fagfolkene og forretningsfolkene. Jo mer informasjon de får om teltmakertjeneste, jo lenger vil vi nå med evangeliet, tror Gyadu.

Tilbake