Gir ny kraft til misjonslokomotivet

Sist endret 10.04.2017 kl. 10:04

Mange afrikanske kristne er klare til å lide for Jesus når de bringer evangeliet til landene i Nord-Afrika og andre muslimske nasjoner.

Den kinesiske «Tilbake til Jerusalem»-bevegelsen er kjent for at den vil dele evangeliet langs Silkeveien like fra Kina til Israel. Den afrikanske søsterbevegelsen som nå vokser fram, har de muslimske nasjonene i Nord-Afrika som fokusområde. Nigeria har tatt en lederrolle i arbeidet. Ifølge statistikker fra Nigeria Evangelical Mission Association (NEMA) har nigerianske menigheter og organisasjoner nå mer enn 7.000 utsendinger i 96 land. Flere ledere Intent har vært i kontakt med, tror at et større fokus på teltmakere vil gi det nigerianske misjonslokomotivet enda større kraft. NEMA har allerede gjort teltmakertjeneste til en hovedstrategi i arbeidet.

– Nye utsendinger blir utfordret til å arbeide, starte business eller studere i landene de drar til, sier Samuel Olatunbi som leder NEMAs misjonsskole, Nigeria Evangelical Mission Institute (NEMI).

Stort potensial

Han gleder seg over at det er mange nigerianske utsendinger rundt om i verden. Like fullt tror han afrikanske kristne kan bidra langt mer for å gjøre evangeliet kjent blant folkeslagene.

– Vi i Nigeria vil gjerne hjelpe kirker og organisasjoner i nabolandene våre med å komme i gang, sier han.

De siste 12 årene har Tentmakers International Africa (TIA) og Tent i fellesskap arrangert årlige kurs for å utruste afrikanske teltmakere. Tiowa Diarra fra Mali leder nettverket som nå har representanter i flertallet av de afrikanske nasjonene. Ifølge Diarra passer teltmakertjeneste som hånd i hanske for afrikanske menigheter.

– Behovet for ressurser er liten i denne typen arbeid. Det eneste en trenger er folk som er overgitt til Jesus. Dette gjør det mulig for å alle menigheter å delta i det verdensvide misjonsarbeidet, sier Diarra.

Global visjon

 Victor Agbonkpolor var primus motor bak historiens første GO Equipped-kurs i Nigeria i mars i år. Kurset var et samarbeid mellom organisasjonen han leder, Channels Mission, og Tent.

– Den drøm jeg har hatt i lang tid, ble virkeliggjort gjennom dette kurset. Gode kurs for teltmakere vil hjelpe nigerianske kristne til å gå videre med evangeliet og oppfylle den globale visjonen Herren har gitt oss, tror Agbonkpolor.

Han har allerede fått erfare hvordan teltmakere kan reise til nasjoner som er stengt for tradisjonell misjon.

– For noen år siden forsøkte vi å sende en kvinne som misjonær til et asiatisk land der mange kristne blir forfulgt. Det var imidlertid umulig for henne å dra før hun bestemte seg for å søke et vanlig arbeid i landet. Da åpnet dørene seg.

Viktig verktøy

Victor Agbonkpolor mener det er mange som misforstår hva teltmakertjeneste er og at dette skaper hindringer i arbeidet.

– Mange presenterer teltmakertjeneste på en slik måte at en fortsatt må skaffe seg økonomiske støtte før en drar. De ser ikke at det å bli en integrert del av samfunnet gjennom å jobbe og få en inntekt, er en grunnleggende del av modellen. Nye grupper av mennesker vil bli inspirert til å tjene Gud når de ser at dette kan skje gjennom det profesjonelle arbeidet de har. Det gir stor glede å arbeide i et vanlig yrke og tjene Herren samtidig, mener Agbonkpolor.

Selv begynte han å se på seg selv som en misjonær på arbeidsplassen etter at han ble nærmere kjent med teltmakerkonseptet i 2013.

– Teltmakermodellen er et redskap Gud har gitt oss for å nå langt i disse siste tidene som står igjen før Jesus kommer tilbake, konkluderer han.

Tilbake