Du er mer enn en student!

Det er flere grunner til at kristne studenter er viktige ambassadører i Guds rike. Her er noen av dem:

  • Studenter lever blant mennesker som tar høyere utdanning og ofte går inn i lederstillinger i samfunnet. Ethvert samfunn trenger ledere som styrer etter Bibelens prinsipper.
  • Studentmiljøene verden rundt er blitt mer og mer internasjonale. Ulike utvekslingsprogram gjør at du som student kan møte mennesker fra alle deler av verden. Mange kommer fra folkegrupper som det kan være vanskelig eller nesten umulig å nå.
  • Tro og vitenskap utfordrer hverandre. Tro skaper debatt og spørsmål. I slike debatter er det viktig at kristne studenter er klare til å ta ordet. ” Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier,” skriver Peter i 1. Pet. 3:15.

I Tent har vi en visjon om at evangeliet skal nå ut til alle arbeidsplasser. I studietiden er det studiestedet som er din arbeidsplass.  På arbeidsplassene skapes det naturlige og varige relasjoner mellom mennesker som følger Jesus og de som enda ikke er blitt kjent med ham.  Ifølge Barna Research i USA er nettopp slike vennskap hovedgrunnen til at nye mennesker begynner å tro på Jesus. Gjennom god arbeidsinnsats og samtaler med de vi har rundt oss, kan vi vise hvem Jesus er i ord og handling.

Inspirasjon

Ruth Siemens var en pioner innenfor den internasjonale, kristne studentbevegelsen. Som student kan du hente mye informasjon i artikkelen hun har skrevet med tittelen ”Fishing Evangelism”. Du kan også la deg inspirere av artikkelen ”Why Did Paul Make Tents?

Ta kontakt

Send oss et ord dersom du planlegger å studere utenlands, eller dersom du vil gjøre en jobb inn mot det internasjonale miljøet på ditt studiested. Fyller du ut skjemaet til høyre, tar vi kontakt tilbake så snart vi kan.

Spørsmål? Fyll ut dette skjemaet. Vi svarer deg så fort vi kan!

<iframe frameborder="0" style="height:500px;width:99%;border:none;" src='https://forms.zohopublic.com/virtualoffice13846/form/Nyhetsbrevnorsk/formperma/UIbCQP21zVQ_iTsnKCw7e6142RH3aeDVvGQM2zGB8DE'></iframe>